Roky 2020 a 2021 nám ukázaly, jak důležité je být připraven. Česká republika připravena nebyla a zaplatila za to vysokou cenu. Bohužel jednu z nejvyšších na světě. S respektem ke všem z více než 35 tisíc obětí jsme doufali a věřili, že očkování je naše světlo na konci tunelu, které nás ochrání před nákazou. Ale bohužel bylo opravdu velmi chybné myslet si, že očkovaný člověk už nikdy COVID nechytí. Ukázalo se, že očkování nechrání primárně před nakažením, ale před těžkým průběhem nemoci, případnou hospitalizací či v krajním případě až smrtí. Ať už s poslední větou souhlasíte či ne, je nutné naučit se s COVIDem žít. Proto bude v následujících letech důležité především to, jak ochotní chránit své okolí budeme. Každý jeden z nás může nakazit náhodného spolucestujícího či nejbližšího člena rodiny. Jak se chránit dnes již každý ví, ale velmi často jsme v tom velmi pasivní.

Aktuální situace v České republice je poznamenána nejen COVIDem, ale také nejednotou ve vedení naší republiky, která vede k naprostému rozdělení společnosti. Na začátku si tým #OPĚTSPOLU, kterého jsem součástí, dal za cíl – mimo jiné – společnost stmelovat, což se aktuálně neděje a jsme svědky frustrace lidí jak mezi očkovanými, tak i neočkovanými. Pokud se nenecháte očkovat, jste ihned nazván antivaxerem. Pokud se očkovat necháte, budete nejpravděpodobněji přirovnán k ovci. Vedení republiky situaci sleduje, nicméně nedělá příliš a naopak některé politické subjekty, ale nejen ty politické, oheň pouze rozdmýchávají. Zdravotníci byli ještě na jaře adorováni a bráni za hrdiny dnešní doby, dnes jsou pro mnohé hlupáci, kteří nerozumí medicíně a léčí COVID špatně, protože dle internetu se má léčit úplně jinak…. V dnešní době jsme také svědky napadání zdravotnického personálu nejen slovně, ale bohužel i fyzicky, což je naprosto nepřijatelné, nepochopitelně, ubohé a ponižující pro nás jako občany České republiky. Nesmíme dovolit takové chování vůči zdravotnickému personálu, který nám dennodenně zachraňuje životy a riskuje svůj život a svoje zdraví. Tohle má být ten vděk za to, co pro nás všechno udělali ne jenom za ty téměř 2 roky v COVIDu, ale za to všechno? Mysleme si každý co chceme, od toho je demokracie. Každý má právo na vlastní názor, ale nemusíme ten názor projevovat slovním či dokonce fyzickým napadáním zdravotnického personálu nebo ostatních složek IZS.

Pamatujete si tuto část našeho manifestu ke kampani #OPĚTSPOLU?

„Nemáme příležitost pokusit se​ navzájem pochopit​ v diskusi u stolu a tak si​ nadáváme na internetu, přesvědčeni o své jediné a svaté pravdě. Dříve nebo později pandemie skončí, otevřou se školy a hřiště, plovárny a hospody. Ale budeme pak skutečně opět spolu, nebo vedle sebe, protože příkopy budou příliš hluboké a jizvy příliš bolavé? Pojďme se snažit, aby to dopadlo dobře. Pojďme začít každý u sebe. Naslouchejme svým oponentům, vysvětlujme jim, proč je náš názor jiný,​ ale nesnažme se je zostudit a​ pokořit. Zkusme najít společný jmenovatel pro společné soužití. Mohla by jím být třeba​ slušnost.“

Nyní bohužel nastala ta situace, které jsem se obával a myslím si, že se jí obával i celý tým #OPĚTSPOLU. A nejen náš tým, ale také veřejnost. Příkopy jsou totiž bohužel příliš hluboké a jizvy příliš bolavé. No a co s tím? Nyní si dovolím napsat 2 věty za celý náš tým #OPĚTSPOLU. Jako tým podporující očkování a tým proočkovaný již nechceme dále volit cestu rozporu a dohadování se s neočkovanými. Nechceme společnost rozdělovat, ale zároveň chceme podporovat očkování a chceme, aby se co nejvíce lidí nechalo očkovat. Jak na to? Stačí, když si každý jeden z nás uvědomí, že je zodpovědný za svůj život, ale ne jenom za ten svůj, protože v tomto případě zodpovídáte i za životy svého okolí – vzdáleného či blízkého okolí. Očkování je cesta, ale část společnosti s očkováním nesouhlasí a někteří si myslí, že je to nějaká smyšlená “politická pandemie” či dokonce že očkování je „politická zbraň na vyhlazení lidstva“. Další část z neproočkované společnosti je zastáncem názorů tipu: “Nikdo neví co to s námi udělá za 10 let, nikdo neví jestli je vakcína bezpečná, jak je možné, že byla vyvinuta tak rychle” atd. Nesmíme se zostuzovat navzájem, že on je očkovaná ovce a on je zase neočkovaný antivaxer. Takhle to opravdu fungovat nemůže! My si musíme navzájem naslouchat a vysvětlovat svým oponentům, proč je náš názor jiný na danou věc, protože jak říkal Sebastián Wortys „Nejde tolik o to mít originální, nýbrž správné názory.“ Každý člověk může mít na danou věc vlastní názor. Ale častokrát se Vám stane, že Vám daný člověk nedokáže říci, na základě čeho má takový názor. Proto je potřeba, aby si lidé mezi sebou naslouchali, vysvětlovali svým oponentům, proč je jeho názor jiný a řekli jim své argumenty, nezpochybnitelná data a analýzy, na základě kterých mají vytvořen daný názor.

Opět si dovolím napsat 1 větu za celý tým. Jsme zatím jednoznačně a jednomyslně zastánci dobrovolného očkování na základě svobodného rozhodnutí informovaného jedince. Tím slovem “zatím” chci říct za sebe, že si myslím, že nebyly zatím využity všechny možnosti a prostředky, jak většinu obyvatel České republiky přesvědčit a přimět k očkování proti COVIDu-19. Ale pokud dobrovolnost nezafunguje, tak asi nebude jiná možnost, než povinné očkování. V některých pracovních odvětvích tomu naprosto rozumím a souzním tam s povinným očkováním a myslím si, že s tím souzní i zbytek týmu #OPĚTSPOLU. Povinné očkování v lidech vyvolává pocit, že to očkování není bezpečné a proto se musí nařídit povinně, protože jinak by se lidé nenechali očkovat a vyvolávat v lidech takovéhle matoucí až dezinformační pocity je nepřijatelné, protože očkování je bezpečné a je to jediná cesta k návratu do normálního života. Dovolím si použít citát od 40. prezidenta Spojených států amerických: „První povinností vlády je chránit lidi, nikoliv řídit jejich životy.“

Když už se bavíme vyvolávání pocitu, že není vakcína bezpečná, tak si pojďme o tom něco říci. První vakcína byla vyvinuta v roce 1 888, tedy před 133 lety (téměř 134 lety). V roce 1888 – jaký asi mohli být schvalovací proces vakcín? Pokud vůbec nějaký byl…. V té době to bylo úplně něco nového a nevědělo se téměř, co to vůbec je. Teď tady máme různé tipy vakcín už 133 let (téměř 134 let) a nyní budeme mít strach se nechat očkovat novou vakcínou? To nedává trochu smysl. Nemyslíte? Nová vakcína musí být vždy několikrát schválená a testovaná na vedlejší účinky, než se začíná aplikovat lidem. Ano, vedlejší účinky může u někoho očkování vyvolat, ale to se může stát u každého očkování proti jakékoliv nemoci. Nadpisy, které se objevují na internetu u článků s očkováním, tak jsou většinou tipu: “Paní omdlela chvilku po očkování proti onemocnění COVID-19”. Ano, může se to stát, ale už se tam nenapíše – což jsem také zažil za svoje působení v očkovacím centru – že ta paní přišla na očkování v 15:30 a nic od rána nejedla a nepila. To pak může omdlít téměř kdykoliv a kdekoliv i bez jakéhokoliv očkování. Uvědomme si, že v České republice bylo podáno k 29.11.2021 13 460 968 dávek a na to bylo nahlášeno k 29.11.2021 9 379 podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti onemocnění COVID-19, což znamená, že u 99,93% lidí nebyly nahlášeny žádné nežádoucí účinky a 0,07% lidí nahlásilo podezření na nežádoucí účinky.

Monoklonální protilátky je obrovské téma. Monoklonální protilátky se podávají pacientům s COVIDem-19, ale většina lidí neví, co to jsou monoklonální protilátky. Monoklonální protilátky je zjednodušeně očkování v infuzi či jiné podobě, ale je to úplně to samé, co byste dostali v očkování proti COVIDu-19. Je tedy otázkou proč ti, kteří se nechtějí nechat očkovat, když náhodou onemocnění COVIDem-19, si chodí do nemocnice pro monoklonální protilátky? V látku, která jim má být podána v podobě očkování nemají důvěru a potom si jdou pro tu samou látku podávanou v jiné podobě… Nedává mi to vůbec smysl a logiku. Nebylo by jednodušší nechat se očkovat?

Společnost je nutné spojovat, pojďme se tedy spojit v boji proti dalším lockdownům, chovejme se zodpovědně, nosme respirátory, myjme si ruce, dodržujme rozestupy a hlavně používejme rozum.

Bez vzájemné důvěry, zodpovědnosti, pochopení, ohleduplnosti, ochoty a pomoci to nezvládneme! Jestli chceme být opravdu nastálo #OPĚTSPOLU, tak je potřeba se zbavit samotné nákazy, kterou nelze zjistit testy, které nelze předejít vakcínou, kterou nelze léčit v nemocnici. Vymýtit tuto nákazu bude mnohem těžší, je zažraná hluboko v každém z nás. I jí se lze zbavit, ale musíme chtít. Dokážeme-li to, teprve pak budeme #OPĚTSPOLU​.

Vzniklo po odborné konzultaci s MUDr. Matějem Falcem z Nemocnice Slaný.

Patrik Burian – člen týmu #OPĚTSPOLU

Zdroje:
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr
https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci
https://opetspolu.cz