Očkování mladých, cesta z pandemie

Mnoho mladých lidí váhá nad očkováním proti COVID-19. Vzhledem k mírnějším průběhům by se mohlo zdát, že pro tuto skupinu populace nemá vakcína takový význam. Opak je ovšem pravdou a naočkování i mladších generací je naprosto klíčové ke zvládnutí pandemie. Nejde ale...

Kolektivní imunita

Na imunitu můžeme pohlížet z hlediska jedince (tedy zda se jednotlivec nakazí, či nikoliv) nebo z pohledu populace. Zatímco na individuální úrovni chráníme pouze sami sebe, kolektivní imunita chrání celou společnost. Obzvlášť během rozsáhlých pandemií je kolektivní...

COVID-19 u dětí věku 0 – 19 let

Vážené maminky, tatínkové, babičky i dědečkové, obracím se na vás jako primář dětského oddělení Nemocnice Slaný s velice závažnou informací týkající se COVIDU-19 a dětí. U dětí ve věku 0 – 19 let za 2 – 6 týdnů po prodělané infekci (ale POZOR! – děti...

Rok koronaviru

První koronavirový rok končí, jaký byl? Co nám prozradil o naší společnosti, co nám řekl o každém z nás? Bude-li jednou roku 2020 věnován v učebnicích dějepisu odstavec, nepochybně by měl znít takto: Nový typ koronaviru nazvaný SARS-Cov-2 se během zimy rozšířil z Číny...

Proč se nechat očkovat

Politici v souvislosti s epidemií Covid-19 rádi používají válečnou terminologii: jsme ve válce, bojujeme, našimi zbraněmi jsou… Když se oprostíme od řečnického patosu, zjistíme, že tato přirovnání jsou překvapivě výstižná. Ne snad co do počtu padlých, byť...