Rok koronaviru

První koronavirový rok končí, jaký byl? Co nám prozradil o naší společnosti, co nám řekl o každém z nás? Bude-li jednou roku 2020 věnován v učebnicích dějepisu odstavec, nepochybně by měl znít takto: Nový typ koronaviru nazvaný SARS-Cov-2 se během zimy rozšířil z Číny...

Proč se nechat očkovat

Politici v souvislosti s epidemií Covid-19 rádi používají válečnou terminologii: jsme ve válce, bojujeme, našimi zbraněmi jsou… Když se oprostíme od řečnického patosu, zjistíme, že tato přirovnání jsou překvapivě výstižná. Ne snad co do počtu padlých, byť...